Skip to content

Aelodaeth Oes

Y wobr fwyaf mawreddog y gellir ei chyflwyno i aelod o Athletau Cymru – mae’r wobr yn cydnabod gwasanaeth hir, eithriadol ac amlwg i Athletau yng Nghymru.

Cyfyngir nifer yr Aelodau Oes i fwyafswm o ddeg aelod ar unrhyw un adeg.

Sylwer os gwelwch yn dda bod gan Athletau Cymru ddeg Aelod Oes ar hyn o bryd.

Sef:

Clive Williams

Ivor Adams

Alan Currie

Hedydd Davies

Lynette Harries

Keith Matthews

Jan Nugent

Barrie Owen

John Penny

David Alun Williams