Skip to content

Ein Partneriaid A'n Noddwyr

Gall Athletau Cymru gynnig pecynnau ardderchog sy’n cyd-fynd ag amcanion unrhyw gwmni. Mae ein tîm o staff proffesiynol yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein holl noddwyr yn cael y gwerth gorau bosib o’u buddsoddiad. Cysylltwch â rob.sage@welshathletics.org er mwyn trafod yr opsiynau.

Mae pecynnau hyrwyddo ar gael hefyd i drefnwyr Digwyddiadau a Chystadlaethau.

Hoffai Athletau Cymru ddiolch i’n partneriaid a’n noddwyr presennol i gyd am gefnogi ein sefydliad a’n cynorthwyo i ddod â’r profiad gorau bosib o athletau i bobl Cymru.

 

Noddwyr Swyddogol y Categorïau

Adwerthu a Ffitrwydd

Dŵr i Gystadlaethau

Cit Rhyngwladol

Clustffonau

 

Cyflenwyr