Skip to content

Gwobr Cyflawniad Athletwr

Mae’r wobr hon yn agored i athletwyr sydd wedi cystadlu i Athletau Cymru ar lefel uwch, nad ydynt yn cyrraedd y meini prawf i gael eu cynnwys yn Oriel yr Anfarwolion ond sydd wedi rhoi gwasanaeth neilltuol i’r maes fel athletwr. Mae’r rhain yn cynnwys;

 

  • Athletwyr sydd wedi cystadlu mewn o leiaf dwy bencampwriaeth fawr, bydd hyn yn berthnasol i bob disgyblaeth athletau.

 

  • Athletwyr sydd wedi ennill o leiaf ddeg o Bencampwriaethau Hŷn Cymru yn unrhyw un o’r disgyblaethau athletau a gydnabyddir.

 

  • Ceir rhoi ystyriaeth hefyd i gyfraniad neilltuol gan athletwr i gynrychiolaeth clwb, rhanbarthol a chenedlaethol dros gyfnod estynedig o amser.

 

  • Ni fydd y broses ddethol ar gyfer y wobr hon yn atal athletwr rhag cael ei ystyried ar gyfer Oriel yr Anfarwolion yn nes ymlaen.

Cyflwynwyd y wobr hon yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2018 ac felly nid oes unrhyw Athletwyr wedi ennill y wobr glodfawr hon hyd yn hyn.

Sut i gael eich ystyried.