Remember that Sport is Fun Be vibrant & have humour in everything we do Ensure our environments are fun and welcoming to all Show Passion in everything we do Focus on driving up standa...

Mae diogelu plant yn gyfrifoldeb ar bawb yn y maes Athletau. Nod Athletau Cymru yw creu amgylchedd sy’n caniatáu i bawb deimlo’n saff a diogel er mwyn iddynt allu cyrraedd eu p...

Mae Athletau Cymru’n parhau i ymrwymo i wneud y maes athletau mor hygyrch ag y bo modd i gyfranogwyr o bob cefndir cymdeithasol ac ethnig. Rydym yn parhau i gynyddu cyfleoedd a lleihau’r r...

2018 Annual Report - English Adroddiad Blynyddol 2018 - Cymraeg Pencampwyr Cymru 2018 

    Gweledigaeth a Chenhadaeth glir i athletau Ymagwedd un tîm – pawb yn gweithio tuag at yr un amcan Eglurder pwrpas i bawb, gan gynnwys Rhanbarthau, clybiau, gwirfoddolwyr Sut ...