Skip to content

The Young Athletics Ambassador programme is a space for young members in our sport across Wales to share their thoughts and experiences with us. The programme is an opportunity for young members ...

Name: Nia Clatworthy  Club: Cardiff AAC Events: Middle distance 

Name: Cassey Grimwade Club: Swansea Event: Hammer Throw Interesting Fact: I was nominated and won the title of Class Clown out of my school year and was awarded this title at prom. &quo...

The Annual General Meeting of Welsh Athletics Ltd will take place on Saturday the 21st of October at 10am Location: Brecon 1 Suite, Holiday Inn, Castle Street, Cardiff, CF10 1XD Online ...

Polisïau a dogfennau hanfodol ein sefydliad: Erthyglau Cymdeithasu (a adolygwyd yn fwyaf diweddar yng Nghyfarfod Cyffredinol 2018) Memorandwm Cymdeithasu Is-ddeddfau (a adolygwyd yn fwyaf diwedda...

Er mwyn bod yn aelod o’n Cwmni, rhaid gwneud cais a chael eich cymeradwyo gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr. Mae Aelodaeth yn agored i gynrychiolwyr cynghorau a chlybiau cyswllt, aelodau bywyd, cyfarwydd...

Mae’r Cynghorau Rhanbarthol yn chwarae rhan allweddol yn nhrefn Lywodraethol Athletau Cymru. Mae gan bob Rhanbarth unigolyn enwebedig ar gyfer bob grŵp disgyblaeth a fydd yn cynrychioli barn y ...

Bwrdd y Cyfarwyddwyr yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau allweddol Athletau Cymru. Mae’r Bwrdd yn rhoi arweiniad, yn ystyriol o fuddiannau rhanddeiliaid ac yn atebol am ei benderfy...

Rydym yn ymroddedig i eglurder ar bob lefel o’r maes, i sicrhau bod gymaint â phosib o wybodaeth ar gael i’r cyhoedd. Mae cyhoeddi cofnodion pob pwyllgor a grŵp yn rhan ganolog o&rs...

Bydd Cyngor Cyffredinol Athletau Cymru Cyfyngedig yn rhoi arweiniad, cefnogaeth ac aliniad ar yr holl faterion sy’n ymwneud ag elfen weithredol athletau. Mae ei aelodau’n cynnwys dau gynry...