National

Officials and Volunteer Development Officer

Zoe Holloway

zoe.holloway@welshathletics.org

07864 969631

Zoe coordinates all the coaching and official education courses across Wales. Working with clubs and groups to increase their coach/official workforce.  She joined the Welsh Athletics team in 2018, previously worked for IRONMAN UK in Athlete services. Please contact Zoe for more information on DBS, coaching/official courses, and official upgrading.

Zoe sy’n cydlynu’r holl gyrsiau addysg i hyfforddwyr a swyddogion dros Gymru, gan weithio gyda chlybiau a grwpiau i gynyddu eu gweithlu o hyfforddwyr/swyddogion. Ymunodd â thîm Athletau Cymru yn 2018. Cyn hynny roedd yn gweithio i IRONMAN UK yn y gwasanaethau i Athletwyr. Cysylltwch â Zoe i gael mwy o wybodaeth am DBS, cyrsiau hyfforddwyr/swyddogion a datblygu fel swyddog.