National

Endurance Competitions Manager

Alex Donald

alex.donald@welshathletics.org

077740471573

Alex is the strategic lead for the delivery of endurance events at Welsh Athletics, including our endurance championships and International events hosted by us. He joined us in 2011 as a Competition Officer before leading on the delivery of all Welsh Athletics’ events. Alex was for some time an Event Manager at Run 4 Wales before returning to the Governing Body. 

Alex sy’n arwain cyflwyniad digwyddiadau dygnwch Athletau Cymru, gan gynnwys ein pencampwriaethau dygnwch a digwyddiadau rhyngwladol a gynhelir gennym ni. Ymunodd â ni yn 2011 fel Swyddog Cystadlaethau cyn arwain ar gyflwyno holl ddigwyddiadau Athletau Cymru. Bu Alex am beth amser yn Rheolwr Digwyddiadau yn Run 4 Wales cyn dychwelyd i'r Corff Llywodraethol.