National

Head of Corporate Services

Rob Sage

rob.sage@welshathletics.org

07864613635

Rob is the strategic lead for both internal and external communications for us, looking to ensure we are both listening to our staff and members, and promoting all aspects of our work and the sport of athletics in Wales. He joined us in 2018 from a background in health promotion within the NHS and Charity sector in Wales. Please contact Rob for all media, marketing and partnership enquiries.

Rob yw arweinydd strategol cyfathrebiadau mewnol ac allanol. Mae’n sicrhau ein bod ni’n gwrando ar ein staff a’n haelodau, ac yn hyrwyddo pob agwedd ar ein gwaith ac ar athletau yng Nghymru. Ymunodd â ni yn 2018 o gefndir hybu iechyd yn y GIG a’r sector Elusennau yng Nghymru. Cysylltwch â Rob gydag unrhyw ymholiad yngl┼Ěn â’r cyfryngau, marchnata a phartneriaeth