Welsh Athletics Announces new Partnership with DW Fitness First

Welsh Athletics are delighted to announce a new partnership with DW Fitness First, the UK’s leading gym and retail company, who become Official Retail and Fitness Partner of both Welsh Athletics and Run Wales.

DW Fitness First group has 122 gyms and 89 retail stores across the UK, following the purchase of Fitness First in 2016. DW Fitness First group shares our commitment to providing access and opportunities for people to improve their physical activity regardless of whether they are looking to run their first ever kilometre, take on the challenge of a half marathon or simply work towards their own goals.

DW Fitness First’s mantra of ‘Whatever your Great is’ mirrors our own mission to grow opportunities for everyone to experience athletics and running and to enable them to reach their full potential. By working with DW Fitness First at a local level - as well as linking up on national marketing campaigns, discounts and offers - this new partnership will support our entire athletics family, from professional athletes competing at a national and regional level, club runners looking for a new personal best or those just starting out.

Watch this space for further exciting news…….

 

Rydym yn falch i gyhoeddi'r bartneriaeth newydd rhwng Athletau Cymru a DW Fitness First, prif gwmni campfeydd a manwerthu'r DU. Golygai hyn mai DW Fintness First yw Partner Adwerthu a Ffitrwydd Swyddogol Athletau Cymru a Rhedeg Cymru. 

Yn dilyn prynu Fitness First yn 2016, mae gan grŵp DW Fitness First 122 o gampfeydd ag 89 o siopau manwerthu ledled y DU. Mae grŵp DW First First yn rhannu ein hymrwymiad a'n gweledigaeth o ddarparu cyfleoedd i bawb yng Nghymru i fod yn fwy actif, boed hynny drwy gefnogi unigolion a grwpiau i redeg, loncian neu gerdded eu cilomedr cyntaf, i ymgymryd â’r her o gyflawni hanner marathon, neu i weithio tuag at eu gôl rhedeg bersonol.

Mae mantra DW Fitness First o 'Whatever your Great' yn adlewyrchu ein gweledigaeth ni o gynyddu cyfleoedd i bawb brofi athletau a rhedeg, a'u galluogi i gyrraedd eu llawn botensial.  Drwy weithio gyda DW Fitness First yn lleol - yn ogystal â chysylltu ar ymgyrchoedd marchnata cenedlaethol, gostyngiadau a chynigion unigryw - bydd y bartneriaeth hon yn cefnogi ein cymuned o athletwyr proffesiynol sy’n cystadlu ar lefel genedlaethol a rhanbarthol, i’n rhedwyr cymdeithasol ynghyd a’r rhai sy’n cychwyn ar ei siwrne.

Edrychwn ymlaen at rannu mwy am y bartneriaeth hon gyda chi yn y dyfodol agos!

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA