Welsh Athletics - Team Manager Voluntary Positions available / Athletau Cymru - Swyddi Rheolwyr Tîm Gwirfoddol

Welsh Athletics - Team Manager Voluntary Positions available

The Welsh Athletics track and field committee are seeking applications from volunteers from the athletics community to act as Welsh team managers for the 2017 and 2018 track and field seasons. 

Events to cover include:

Welsh Athletics U20 Indoor International – February/March 2017/18

Loughborough International – May 2017/18

Welsh Athletics U20 Outdoor International – July 2017/18

Celtic Games –August 2017/18

Manchester International – date TBC

Ad hoc International opportunities for selected athletes – throughout season

If you are interested in being added to the pool of team managers for the 2017 and 2018 seasons, please apply by sending a covering letter and/or CV with relevant experience to: emma.wiltshire@welshathletics.org by 21st October. All prospective team managers will need to have a current DBS certificate. Please note that team managers from the 2015/16 season will need to re-apply if they wish to be reconsidered. Although an unpaid position, reasonable travel expenses and team kit will be provided.

Welsh Athletics is an equal opportunities employer and is committed to delivering our Equality Policies. We welcome expressions of interest and enquiries from all sectors of the community.

Athletau Cymru - Swyddi Rheolwyr Tîm Gwirfoddol

Mae pwyllgor trac a maes Athletau Cymru yn chwilio am geisiadau gan wirfoddolwyr o'r gymuned athletau i weithio fel rheolwyr tîm Cymru ar gyfer tymhorau trac a maes 2017 a 2018.

Bydd y canlynol ymysg cystadlaethau’r cyfnod:

Cystadleuaeth  Dan Do Ryngwladol D20 Athletau Cymru - Chwefror/Mawrth 2017/18

Cystadleuaeth Genedlaethol Loughborough - Mai 2017/18

Cystadleuaeth Awyr Agored Ryngwladol D20 Athletau Cymru - Gorffennaf 2017/18

Gemau Celtaidd-Awst 2017/18

Cystadleuaeth ryngwladol  Manceinion - Dyddiad i'w gadarnhau

Cyfleoedd rhyngwladol ad hoc i athletwyr dethol - drwy'r tymor

Os hoffech gael eich ychwanegu i'r garfan o reolwyr tîm ar gyfer tymhorau 2017 a 2018, ymgeisiwch drwy anfon llythyr eglurhaol a/neu CV yn cynnwys eich profiad perthnasol at: emma.wiltshire@welshathletics.org erbyn 21 Hydref. Bydd angen i bob darpar reolwr tîm fod â thystysgrif gyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Sylwch os gwelwch yn dda y bydd angen i reolwyr tîm tymor 2015/16 ail-ymgeisio er mwyn cael eu hailystyried. Er bod y swydd yn un ddi-dâl, bydd treuliau teithio rhesymol a chit y tîm yn cael ei ddarparu.

Mae Athletau Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn ymrwymo i weithredu yn unol â'i bolisïau Cydraddoldeb. Croesewir diddordeb ac ymholiadau gan bobl o bob sector o'r gymuned.

 

 

 

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA