Admiral Swansea Bay 10km - Run Wales fixture 14


The Admiral Swansea Bay 10k takes place this Sunday. Wales will compete against teams from England, Scotland, North of England, Midlands and a Combined Services team in a joint Home Countries International and Inter-Area Match.

The ladies team includes Gwenno Brown (Cardiff AAC) who makes her senior debut in a Welsh vest.

Selected teams:

Men
Dewi Griffiths Swansea Harriers
Marc Hobbs Swansea Harriers
David Mountford Liverpool Harriers
Carwyn Jones Cardiff AAC
Rowan Axe Cardiff AAC
Richie Gardiner Aberdare Valley AC
Women
Andrea Whitcombe Swansea Harriers
Kate Roberts Bridgend AC
Gwenno Brown Cardiff AAC

Entries are now closed!

With a flat, fast scenic course with views of Swansea Bay the event is recognized as one of the UK’s premier road races and is ideal for runners of all abilities aged 15+.

Online entry
is £14.50 for UKA affiliated runners and £16.50 for non UKA affiliated runners. A 10k wheelchair race will also be taking place along with  junior 1k, 3k and 5k races.  Junior race entry is just £4 in advance!

Entries for the main race close on 31 August
or as soon as maximum capacity is reached, but don’t leave it too late to enter as entries have been full before the closing date in recent years, with no entries on the day.

For more information and training tips visit www.swanseabay10k.com

The Admiral Swansea Bay 10k is part of the runbritain Grand Prix Series 2012.

2011 Results.

---------------------------------------------------------------------------------

Cofrestru ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral 2012

Gallwch gofrestru bellach ar gyfer Ras 10k Bae Abertawe Admiral 2012 am brisiau 2011!

Bydd ras 10K Bae Abertawe Admiral yn cael ei chynnal ddydd Sul 23 Media gallwch gofrestru ar-lein nawr.

Mae'r cwrs yn wastad, yn gyflym ac yn ddeniadol gyda golygfeydd hyfryd o Fae Abertawe. Mae'r digwyddiad yn cael ei gydnabod fel un o brif rasys ffordd y DU ac yn ddelfrydol i redwyr o bob gallu 15+ oed.

Y pris am gofrestru ar-lein yw £14.50 i redwyr sy'n aelodau cyswllt o'r UKA a £16.50 i redwyr eraill. Bydd ras cadeiriau olwyn hefyd yn cael ei chynnal ynghyd â rasys iau 1k,  3k a 5k. £4 yn unig yw'r pris cofrestru ymlaen llaw ar gyfer y rasys iau.

Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer y brif ras yn cau ar 31 Awst
neu cyn gynted ag y mae'r nifer yn cyrraedd yr uchafswm ond peidiwch ag oedi oherwydd bod y rhestr wedi llenwi cyn y dyddiad cau yn y gorffennol a heb le i gofrestru ar y diwrnod.

I gael mwy o wybodaeth ac awgrymiadau ymarfer, ewch iwww.10kbaeabertawe.com

Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn rhan o Gyfres Grand Prix runbritain 2012.

Welsh Athletics Ltd.
Cardiff International Sports Stadium
Leckwith Road
Cardiff. CF11 8AZ.

  • WAG
  • SCW
  • UKA